אודות

מתן פתרונות ייחודיים

הערך המוסף

הפחתת עלויות קיום ללא פגיעה בזמינות ובביצועים אלטרנטיבה חסכונית אל מול פיתוח מכלול/ מערכת חדשה מתן פתרונות End of Life שימור זיכרון ארגוני

מי אנחנו

חברת בוטיק שלמנהליה ניסיון והתמחות רבת שנים בתחום הנדסת תחזוקת מערכות רב תחומיות והובלת פרויקטים בעולמות תוכן מגוונים: ניווט, אוויוניקה, תקשורת, מכ"ם ושו"ב . החברה מספקת חליפות תמיכה אחזקתיות לאורך מחזור חיי מערכות וניהול פרויקטים.

חזון

להוות חברה מובילה ומועדפת להנדסה , פיתוח ויישום פתרונות ייחודיים להבטחת שמישות, זמינות ושרידות של מערכות מרכזיות עבור לקוחותינו

ניסיון עשיר בתחומים
  • חקירות הנדסיות, הערכות מצב תחזוקתית והנדסת מערכת

  • הובלת פיתוח פרויקטים רב מערכתיים

  • גיבוש חליפות תחזוקה בהתאם למחזור חיי המערכת

  • כתיבת אפיונים טכניים, מפרטים מערכתיים ומסמכים הנדסיים

  • הצעת תהליכי התיעלות ויישום שינויים ארגוניים בהתאם

השירותים שלנו

לימוד וניתוח צורכי הלקוח, פיתוח חליפה אחזקתית ייחודית בהתאם לשלב במחזור חיי המערכת, גיבוש תפיסה תחזוקתית, שינוי מדיניות תחזוקה ונהלי אחזקה, שילוב דרישות תחזוקה,תכן לבדיקתיות, אפיון דרישות ציוד בדיקה, מתן פתרון טכנולוגי הנדסי ממוקד ע"פי שיקולי עלות מול תועלת, כתיבת מענים שונים, מפרטים, דרישות תחזוקה ואפיונים שונים.הובלה וניהול צוותי פיתוח של מערכות רב תחומיות: קרקעיות, מוטסות ועמדות בדיקה אוטומטיות, הנדסת מערכת והובלת אינטגרציה למערכות אלקטרוניות מורכבות, ניסיון רב ביישום פתרונות ושת"פ עם  גורמים רבים רלוונטיים , פיתוח מערכות RT מבוססות FPGA ומערכות מבוססות PC, תכנון  ובקרת התהליך פרוייקטלי עפ"י מתודולוגית ניהול פרויקטים, ליווי הלקוח והמשתמש הסופי משלב הייזום, אפיון הצרכים, פיתוח ועד לקליטה והטמעת המערכת

הקמת מערכי לוגיסטיקה מתקדמים בכל דרגי האחזקה, הארכת חיים Mid - Life Upgrade  למערכות אלקטרוניות, תכניות ופתרונות לשיקום מערכות ושיקום ידע
הקמת ושדרוג מבדקים, טיפול במשברים תחזוקתייםהערכת מצב תחזוקתית, הטמעת LEAN כתרבות ארגונית, הגדלת זמינות והורדת עלויות תחזוקה: ניתוח LCC חזוי מול בפועל, פתרונות להוזלת עלויות תחזוקה
בחינת תפישת תחזוקה, ניתוח ושיפורי אמינות