הפתרונות של מרסיס

לכל בעיה יש
סוף פתרונות

הנדסה לאחור

במקרה של צורך בפיתרון משבר תחזוקתי, שידרוג או הארכת חיי מערכת ללא מסמכים הנדסיים תומכים, נדרש לבצע חקירה הנדסית. מטרת חקירה זו הינה לגלות את העקרונות הטכנולוגיים וההנדסיים שעליהם מבוססת המערכת. הדרך לביצוע ההנדסה לאחור הינה באמצעות ניתוח מבנה המערכת, אופני פעולתה וניטור ערוצי תקשורת והזרקת אותות רלונטיים. חקר התוכנה ושחזור פעילותה מתבסס על בחינה פונקציונלית ומבנה פרוטוקלים פנימיים.

אחזקה חזויה

הרעיון המסתתר מאחורי הכותרת "אחזקה חזויה" הינו איתור כשלים לפני התרחשותם. תהליך היישום כולל פיתוח מנגנונים ואלגוריתמים המתריאים על הידרדרדות בביצועי מערכות קריטיות. יישום הפיתרון ואיתור מוקד הכשל החזוי לפני התרחשות התקלה, עשוי להעלות את זמינות המערכת וקיצור משכי ההשבתה. תועלת משמעותית נוספת תימדד בהפחתת עלויות קיום ומניעת החלפת רכיבים שאינם לצורך.

וירטואליזציה

דימוי חומרת מערכות מחשוב מתיישנות באמצעות הקצאת משאבי חומרה (מעבדים, זכרון וכו') מתוך תשתית חומרה חדשה וסטנדרטית. הפתרון מבטל את הצימוד בין החומרה הפיזית לבין מערכת ההפעלה או תשתיות תוכנה בסיסיות אחרות. יתרונה הבולט הוא ביכולת להשתמש בתוכנת המקור ללא שינויים תוך הגירתה לסביבת מחשוב סטנדרטית, חדשה ומתקדמת הפתרון בא לתת מענה לקריסה אפשרית של מערכות מחשוב מתיישנות כדוגמת משפחות HP1000  , MV4000, MV7800, VAX ועוד..

פיתוח והנדסה

במגוון פעילויותיה, החברה גם עוסקת בפיתוח ואיתור רכיבים כחלופה לרכיבים שהופסק ייצורם, מספקת מענה למערכות ומבדקים שבהם התיישן הצב"ד והוכרז כ OBSOLETE, משלבת יכולת פיתוח ושדרוג עמדות בדיקה אוטומטיות וכן מובילה פיתוח  מערכות RT מבוססות FPGA ומערכות מבוססות PC . אנשי החברה הינם מומחי תוכן בהנדסת מערכת, פיתוח מערכות קרקעיות ומוטסות ושילובן בארכיטקטורות קיימות. בנוסף, לחברה ניסיון רב בהתאמת המערכות לסביבתה בהתאם לשיקולים כמו: תנאי סביבה, תאימות אלקטרומגנטית, ועמידה בסטנדרטים  קיימים אחרים.

מעונין להיעזר במומחיות ובשירותים שלנו?

צור קשר