שירותים

הנדסת תחזוקה והתייעלות, הארכת
חיים, פיתוח והובלת פרוייקטים

הנדסת תחזוקה

לימוד וניתוח צורכי הלקוח, פיתוח חליפה אחזקתית ייחודית בהתאם לשלב במחזור חיי המערכת, גיבוש תפיסה תחזוקתית, שינוי מדיניות תחזוקה ונהלי אחזקה, שילוב דרישות תחזוקה,תכן לבדיקתיות, אפיון דרישות ציוד בדיקה, מתן פתרון טכנולוגי הנדסי ממוקד ע"פי שיקולי עלות מול תועלת, כתיבת מענים שונים, מפרטים, דרישות תחזוקה ואפיונים שונים.פיתוח והובלת פרויקטים

הובלה וניהול צוותי פיתוח של מערכות רב תחומיות: קרקעיות, מוטסות ועמדות בדיקה אוטומטיות, הנדסת מערכת והובלת אינטגרציה למערכות אלקטרוניות מורכבות, ניסיון רב ביישום פתרונות ושת"פ עם  גורמים רבים רלוונטיים , פיתוח מערכות RT מבוססות FPGA ומערכות מבוססות PC, תכנון  ובקרת התהליך פרוייקטלי עפ"י מתודולוגית ניהול פרויקטים, ליווי הלקוח והמשתמש הסופי משלב הייזום, אפיון הצרכים, פיתוח ועד לקליטה והטמעת המערכת

פרויקטי הארכת חיים

הקמת מערכי לוגיסטיקה מתקדמים בכל דרגי האחזקה, הארכת חיים Mid - Life Upgrade  למערכות אלקטרוניות, תכניות ופתרונות לשיקום מערכות ושיקום ידע
הקמת ושדרוג מבדקים, טיפול במשברים תחזוקתייםהתיעלות תחזוקתית

הערכת מצב תחזוקתית, הטמעת LEAN כתרבות ארגונית, הגדלת זמינות והורדת עלויות תחזוקה: ניתוח LCC חזוי מול בפועל, פתרונות להוזלת עלויות תחזוקה
בחינת תפישת תחזוקה, ניתוח ושיפורי אמינות
מעונין להיעזר במומחיות ובשירותים שלנו?

צור קשר